1. PRIVACYBELEID

1.1. Jouw privacy

MC’ GYM hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid geven we je heldere en transparante informatie over de wijze waarop MC’GYM persoonsgegevens verwerkt van leden en andere personen waarmee MC’ GYM een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met ‘de relatie’ of ‘relaties’.

Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt MC’ GYM zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is vereniging MC’ GYM.

Daar waar in dit privacybeleid wordt gesproken over de relatie zoals hierboven genoemd, wordt hiermee bedoeld ieder natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder/voogd bedoeld.

 

1.2. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor MC’ GYM je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die MC’ GYM uitvoert, verzamelt en verwerkt MC’ GYM persoonsgegevens van de relatie:

 1. Wanneer de relatie lid van MC’ GYM is of wordt:
 • Voor het verwerken van de contributie;
 • Voor het informeren over wijzigingen;
 • Voor het versturen van nieuwsberichten.
 1. Wanneer de relatie leverancier van MC’ GYM is of wordt:
 • Voor het eventueel uitbetalen van afgenomen diensten door MC’ GYM;
 • Voor het versturen van nieuwsberichten;
 • Leveranciers als zijnde bedrijven vallen niet onder de AVG, Voor transparantie en voor minimalisatie van gegevensverwerking is dit wel meegenomen in het privacybeleid.
 1. Wanneer de relatie mogelijk lid wordt van MC’ GYM:
 • Voor het onderhouden van het contact tot het moment dat je lid wordt of ervan afziet.
 1. Wanneer de relatie contact opneemt met MC’ GYM via e-mail, Facebook, Instagram of andere social media:
 • Voor het onderhouden van het contact.

De gegevens – geheel of deels – worden alleen gebruikt door MC’GYM waar dat nodig is voor de uitvoering van een bepaalde functie.

Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal twee jaar bewaard na het beëindigen van het lidmaatschap. Indien het om financiële gegevens gaat, dan is MC’ GYM wettelijk verplicht deze zeven jaar te bewaren.

 

1.3 Persoonsgegevens die wij vastleggen

 • Voor en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN;

 

1.4. Administraties

MC’GYM voert een aantal administraties om het bedrijf draaiende te houden. Hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem tot voldoende om een goede administratie te kunnen voeren.

 • mcsgym.nl: contentmanagementsysteem;
 • Contributieadministratie: voor innen van de contributie.

 

1.5. E-mail

MC’ GYM verstuurt nieuwsberichten via e-mail om relaties te informeren over de belangrijke berichten. Daarnaast worden e-mails verstuurd om evenementen aan te kondigen. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mails intrekken door te antwoorden op de e-mail.

 

1.6. Foto’s en video’s

Gedurende evenementen kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt. Deze foto’s en/of video’s kunnen op de website van MC’ GYM of social media terechtkomen. Bij het plaatsen wordt altijd vooraf beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto is geplaatst die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar info@mcsgym.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video.

MC’ GYM heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat MC’ GYM hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met MC’ GYM via info@mcsgym.nl met een duidelijke verwijzing naar waar het materiaal zich bevindt. MC’ GYM  zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te laten verwijderen. Wees er van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft MC’ GYM geen verantwoordelijkheid, tenzij het door MC’ GYM zelf is geplaatst.

 

1.7. Recht van verzet

Indien je in het geheel geen prijs stelt op nieuwsberichten of aankondigingen van evenementen, stuur dan een e-mail naar info@mcsgym.nl met de beschrijving welke informatie je niet meer wil ontvangen.

Indien je informatie wenst te ontvangen over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens laten wijzigen, neem dan contact op met de ledenadministratie via info@mcsgym.nl.

 

1.8. Gebruik van persoonsgegevens door derden

MC’ GYM laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

 

1.9. Social media

MC’GYM gaat graag – via het web en eigen social media-kanalen – in dialoog met leden en gebruikers van apps en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. MC’ GYM volgt actief hiervoor het internet en de social media-kanalen, zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Hierbij spant MC’ GYM zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. MC’ GYM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, MC’ GYM (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid verwerkt. MC’ GYM is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media-kanalen of de content op haar social media-kanalen. Indien de relatie vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met MC’ GYM via info@mcsgym.nl.

 

1.11. Website van MC’ GYM

Op de website van MC’ GYM tref je een aantal links aan naar andere websites. MC’ GYM draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring – indien aanwezig – van de site die je bezoekt.

 

2. RECHTEN

2.1 Wat zijn je rechten?

Recht op toegang: 

Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over je bewaren. Je kunt contact opnemen met MC’ GYM via info@mcsgym.nl die deze persoonsgegevens vervolgens via e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit: 

Wanneer MC’ GYM je persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van je toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van je gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan jou of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebt.

Recht op correctie: 

Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van je persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:

Je hebt het recht om op elk moment de door MC’ GYM verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

 • Je bent lid of hebt korter dan twee jaar geleden het lidmaatschap beëindigd;
 • Je hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij MC’ GYM, ongeacht de betalingswijze;
 • Indien het om financiële gegevens gaat, zijn we verplicht deze gegevens zeven jaar te bewaren.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang: 
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. MC’ GYM  zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen die zwaarder weegt dan het door jou aangevoerde gerechtvaardigde belang.

Recht op restrictie:

Je hebt in de volgende omstandigheden het recht om MC’ GYM te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken:

 • Als je bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang beperkt MC’ GYM elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang;
 • Indien je een claim hebt ingediend dat je persoonsgegevens incorrect zijn, moet MC’ GYM elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens;

 

2.2 Hoe kunt je je rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom kunt je je  vragen met betrekking tot bovengenoemde rechten altijd stellen via info@mcsgym.nl.

 

3. TENSLOTTE

3.1. Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: MC’ GYM, onderwerp Privacy, Vispoortplein 6 7201 ET Zutphen of via e-mail: info@mcsgym.nl.

 

3.2. Meldpunt kwetsbaarheden

Ben je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via info@mcsgym.nl. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

 

3.3. Wijzigingen privacybeleid

MC’ GYM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien MC’ GYM een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop MC’ GYM de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website, in onze nieuwsbrief of op social media.

 

3.4. Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacybeleid is de rechtsgeldig vertegenwoordiger van MC’ GYM verantwoordelijk.

REACH OUT TO US

CONTACT

MC’ GYM
Vispoortplein 6
7201 ET Zutphen
0575 846 992
K.v.K. nr.: 50158619

info@mcsgym.nl
www.mcsgym.nl

Ma t/m Vr van 9-12 en 15-21 uur
Za en Zo van 10-14 uur


MC' GYM
MC' GYM
27 Google recensies
Wijnand De Jong
Wijnand De Jong
2024-01-15
Beter dan de basic fit. Leuke mensen. Mensen helpen en support je
Elif Celik
Elif Celik
2023-12-28
Geweldige coach met persoonlijke aandacht, wat boven aan staat,….hij geeft je goed advies en steunt je hierbij om je doelen te behalen. Goede sociale sfeer, is altijd heel gezellig. Je wordt door Mustafa gemotiveerd en aandachtig met maatwerk gewerkt aan je doelen. Genoeg ruimte voor krachttraining en cardio! Een aanrader voor iedereen in de omgeving.
Hans van der Vaart
Hans van der Vaart
2023-11-11
Geweldige sportschool met prettig persoonlijk contact.
Rosco W
Rosco W
2023-02-12
Mooie sportschool met een vriendelijke community
Michiel Nijenhuis
Michiel Nijenhuis
2023-01-27
Fijne gym, gemoedelijke sfeer en fijne begeleiding, zeker een aanrader!
Erben Bouman
Erben Bouman
2023-01-25
Een goeie fijne sport school om lekker je ding te doen
Tomme hanssen ?
Tomme hanssen ?
2023-01-25
Ik train nu ongeveer een half jaar bij deze sportschool, om de 8 weken krijg ik een persoonlijk schema zonder dat ik hiervoor extra hoef te betalen. De eigenaar die altijd aanwezig is zorgt voor een gezellige sfeer en weet tegelijkertijd heel veel. Je kan zelfs een kopje thee met hem drinken na het trainen! Ik beveel deze sportschool zeker aan!
Nick van Tongeren
Nick van Tongeren
2023-01-25
Sport er nu al meer dan een jaar en het is helemaal top! Aardige trainer zorgt voor een huiselijke sfeer.
Optimum Flixx
Optimum Flixx
2023-01-19
Fijne sfeer en erg behulpzame eigenaar als je net begint met trainen!

  MCYPC LOGO